Ryska ligan östra 2000/01

Lag Land M V O F GM - IM PO Diff
SKA Neftyanik  Ryssland110010-23(8)
Kuzbass  Ryssland11006-23(4)
Sibskana  Ryssland11003-13(2)
SKA Sverdlovsk  Ryssland11004-33(1)
Jenisej  Ryssland11001-03(1)
Sayany  Ryssland00000-00(0)
Mayak  Ryssland10013-40(-1)
Uralsky Trubnik  Ryssland10010-10(-1)
Sibselmash  Ryssland10011-30(-2)
SKA Zabajkalets  Ryssland10012-60(-4)
Junost (Omsk)  Ryssland10012-100(-8)

2000-11-22 Jenisej - Uralsky Trubnik 1 - 0  
2000-11-22 Sibskana - Sibselmash 3 - 1  
2000-11-22 SKA Neftyanik - Junost (Omsk) 10 - 2  
2000-11-22 SKA Sverdlovsk - Mayak 4 - 3  
2000-11-22 SKA Zabajkalets - Kuzbass 2 - 6  
2000-11-25 Jenisej - Mayak    
2000-11-25 Sayany - Uralsky Trubnik    
2000-11-25 Sibskana - Kuzbass    
2000-11-25 SKA Neftyanik - Sibselmash    
2000-11-25 SKA Zabajkalets - Junost (Omsk)    
2000-11-28 Jenisej - SKA Sverdlovsk    
2000-11-28 Sayany - Mayak    
2000-11-28 Sibskana - Junost (Omsk)    
2000-11-28 SKA Neftyanik - Kuzbass    
2000-11-28 SKA Zabajkalets - Sibselmash    
2000-12-01 Sayany - SKA Sverdlovsk    
2000-12-02 Kuzbass - Junost (Omsk)    
2000-12-02 Mayak - Sibskana    
2000-12-02 Sibselmash - Jenisej    
2000-12-02 Uralsky Trubnik - SKA Zabajkalets    
2000-12-05 Junost (Omsk) - Jenisej    
2000-12-05 Kuzbass - Sayany    
2000-12-05 Mayak - SKA Zabajkalets    
2000-12-05 SKA Sverdlovsk - Sibskana    
2000-12-05 Uralsky Trubnik - SKA Neftyanik    
2000-12-08 Jenisej - Kuzbass    
2000-12-08 Mayak - SKA Neftyanik    
2000-12-08 Sibselmash - Sayany    
2000-12-08 SKA Sverdlovsk - SKA Zabajkalets    
2000-12-08 Uralsky Trubnik - Sibskana    
2000-12-11 Junost (Omsk) - Mayak    
2000-12-11 Sayany - Kuzbass    
2000-12-11 Sibselmash - Uralsky Trubnik    
2000-12-11 Sibskana - Jenisej    
2000-12-11 SKA Sverdlovsk - SKA Neftyanik    
2000-12-14 Junost (Omsk) - SKA Sverdlovsk    
2000-12-14 Kuzbass - Uralsky Trubnik    
2000-12-14 Sibselmash - Mayak    
2000-12-14 Sibskana - Sayany    
2000-12-15 SKA Neftyanik - Jenisej    
2000-12-17 Junost (Omsk) - Uralsky Trubnik    
2000-12-17 Kuzbass - Mayak    
2000-12-17 Sibselmash - SKA Sverdlovsk    
2000-12-17 SKA Zabajkalets - Sayany    
2000-12-21 Jenisej - Junost (Omsk)    
2000-12-21 Kuzbass - SKA Sverdlovsk    
2000-12-21 SKA Neftyanik - Sayany    
2000-12-21 SKA Zabajkalets - Sibskana    
2000-12-21 Uralsky Trubnik - Mayak    
2000-12-24 Kuzbass - Jenisej    
2000-12-24 Sayany - Junost (Omsk)    
2000-12-24 SKA Neftyanik - Sibskana    
2000-12-24 SKA Sverdlovsk - Uralsky Trubnik    
2000-12-27 Mayak - SKA Sverdlovsk    
2000-12-27 Sibselmash - Junost (Omsk)    
2000-12-27 SKA Zabajkalets - SKA Neftyanik    
2000-12-29 SKA Zabajkalets - Jenisej    
2000-12-30 Kuzbass - Sibselmash    
2000-12-30 Sibskana - SKA Neftyanik    
2001-01-04 Jenisej - Sibskana    
2001-01-04 Mayak - Junost (Omsk)    
2001-01-04 SKA Neftyanik - SKA Zabajkalets    
2001-01-04 SKA Sverdlovsk - Kuzbass    
2001-01-04 Uralsky Trubnik - Sibselmash    
2001-01-06 Mayak - Kuzbass    
2001-01-06 Sayany - Sibskana    
2001-01-06 SKA Sverdlovsk - Sibselmash    
2001-01-06 Uralsky Trubnik - Junost (Omsk)    
2001-01-07 Jenisej - SKA Zabajkalets    
2001-01-09 Jenisej - SKA Neftyanik    
2001-01-09 Mayak - Sibselmash    
2001-01-09 Sayany - SKA Zabajkalets    
2001-01-09 SKA Sverdlovsk - Junost (Omsk)    
2001-01-09 Uralsky Trubnik - Kuzbass    
2001-01-11 Sayany - SKA Neftyanik    
2001-01-13 Junost (Omsk) - Sibselmash    
2001-01-13 Sibskana - Uralsky Trubnik    
2001-01-13 SKA Zabajkalets - SKA Sverdlovsk    
2001-01-16 Sayany - Sibselmash    
2001-01-16 Sibskana - Mayak    
2001-01-16 SKA Zabajkalets - Uralsky Trubnik    
2001-01-17 SKA Neftyanik - SKA Sverdlovsk    
2001-01-18 Jenisej - Sibselmash    
2001-01-19 SKA Zabajkalets - Mayak    
2001-01-20 Junost (Omsk) - Kuzbass    
2001-01-20 Sayany - Jenisej    
2001-01-20 Sibskana - SKA Sverdlovsk    
2001-01-20 SKA Neftyanik - Uralsky Trubnik    
2001-01-23 SKA Neftyanik - Mayak    
2001-01-24 Junost (Omsk) - Sayany    
2001-01-24 Sibselmash - Kuzbass    
2001-01-24 Sibskana - SKA Zabajkalets    
2001-01-24 Uralsky Trubnik - Jenisej    
2001-01-27 Mayak - Jenisej    
2001-01-27 Uralsky Trubnik - Sayany    
2001-01-29 Junost (Omsk) - Sibskana    
2001-01-29 Kuzbass - SKA Zabajkalets    
2001-01-29 Mayak - Sayany    
2001-01-29 Sibselmash - SKA Neftyanik    
2001-01-29 SKA Sverdlovsk - Jenisej    
2001-02-01 Junost (Omsk) - SKA Neftyanik    
2001-02-01 Kuzbass - Sibskana    
2001-02-01 Mayak - Uralsky Trubnik    
2001-02-01 Sibselmash - SKA Zabajkalets    
2001-02-01 SKA Sverdlovsk - Sayany    
2001-02-04 Jenisej - Sayany    
2001-02-04 Junost (Omsk) - SKA Zabajkalets    
2001-02-04 Kuzbass - SKA Neftyanik    
2001-02-04 Sibselmash - Sibskana    
2001-02-04 Uralsky Trubnik - SKA Sverdlovsk